Vertaaldiensten

Binnen AD Language Support bied ik vertaaldiensten in de volgende richtingen aan: 

  • Russisch->Nederlands / Nederlands->Russisch (o. a. beëdigd) 
  • Engels->Russisch (niet beëdigd)

Je kunt bij mij terecht voor zowel beëdigde vertalingen Russisch->Nederlands / Nederlands->Russisch (geboorte- en huwelijksaktes, uittreksels, diploma's enz.) als voor niet-beëdigde vertalingen Russisch-> Nederlands / Nederlands->Russisch + Engels->Russisch (thesis, briefwisseling, brochures, interne communicatie, enz.)

Hoe werkt het? 

  • Stuur te vertalen documenten (goed leesbare scan of foto) naar daria.ashurova@gmail.com of info@adlanguagesupport.be 
  • Ik bezorg je een vrijblijvend offerte met concrete prijs en levertermijn
  • Indien je akkoord gaat met mijn voorstel, bevestigt je per mail dat ik de vertaling mag opstarten
  • Ik mail ontwerp van de vertaling naar je ter controle (bij beëdigde/gelegaliseerde vertalingen)
  • Indien relevant wordt de vertaling door mij beëdigd en/of gelegaliseerd door de rechtbank (houdt er rekening met enkele dagen voor de legalisatie door de rechtbank en het opsturen per post)*
  • Je krijgt de vertaling per mail of per post

Beëdigd of gelegaliseerd?

Officiële documenten moeten vaak beëdigd en/of gelegaliseerd worden zodat ze als rechtsgeldige documenten kunnen gebruikt worden bij de bevoegde instanties. 

Beëdigde vertaling is een vertaling uitgevoerd door de vertaler die eed heeft afgelegd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Daarbij moet een beëdigde vertaling voorzien zijn van een slotformule van de vertaler, vergezeld door zijn of haar handtekening (en stempel).

Gelegaliseerde vertaling wordt ook uitgevoerd en geverifieerd door de beëdigde vertaler (zoals erboven beschreven). Plus wordt er naast de handtekening van de vertaler ook een stempel van de Rechtbank van Eerste Aanleg* op het document geplaatst die de handtekening van de vertaler legaliseert. 

*Let op: vanaf 1/01/2021 worden de legalisaties van de vertalingen niet meer uitgevoerd door de rechtbanken van eerste aanleg, maar door de bevoegde dienst bij de FOD Justitie (Waterloolaan 80, 1000 Brussel). De afhandeling verloopt via de vertaler per post en neemt 5-6 werkdagen in beslag. Gelieve er rekening mee te houden bij de aanvraag van de vertalingen.

Het is altijd handig om bij de bevoegde instantie na te vragen welke versie van de vertaling (beëdigd en/of gelegaliseerd) ze nodig hebben. 

Informatie inzake apostille vind je hier terug: in het Nederlands, in het Russisch.