Vertaaldiensten

Binnen AD Language Support bied ik vertaaldiensten in de volgende richtingen aan: 

  • Russisch->Nederlands / Nederlands->Russisch (o. a. beëdigd) 
  • Engels->Russisch (o. a. beëdigd)

Je kunt bij mij terecht voor zowel beëdigde vertalingen Russisch->Nederlands / Nederlands->Russisch + Engels->Russisch (geboorte- en huwelijksaktes, uittreksels, diploma's enz.) als voor niet-beëdigde vertalingen Russisch-> Nederlands / Nederlands->Russisch + Engels->Russisch (thesis, briefwisseling, brochures, interne communicatie, enz.)

Hoe werkt het? 

  • Stuur te vertalen documenten (goed leesbare scan of foto) naar daria.ashurova@gmail.com of info@adlanguagesupport.be 
  • Ik bezorg je een vrijblijvend offerte met concrete prijs en levertermijn
  • Indien je akkoord gaat met mijn voorstel, bevestigt je per mail dat ik de vertaling mag opstarten
  • Ik mail ontwerp van de vertaling naar je ter controle (bij beëdigde/gelegaliseerde vertalingen)
  • Indien relevant wordt de vertaling door mij beëdigd en/of gelegaliseerd door de rechtbank (houdt er rekening met enkele dagen voor de legalisatie door de rechtbank en het opsturen per post)*
  • Je krijgt de vertaling per mail of per post (ook persoonlijk afhalen is mogelijk)

Beëdigd of gelegaliseerd?

Officiële documenten moeten vaak beëdigd en/of gelegaliseerd worden zodat ze als rechtsgeldige documenten kunnen gebruikt worden bij de bevoegde instanties. Vanaf 1 maart 2021 krijgt het officiële stempel van de vertaler de legalisatiewaarde. Dit wil zeggen dat de vertalingen bestemd voor gebruik in België, dienen niet meer gelegaliseerd te worden door de Rechtbank / Nationaal Register.

Vertalingen bestemd voor gebruik in het buitenland, worden naast de legalisatie met het officiële stempel van de vertaler, gelegaliseerd door de dienst Legalisaties en parlementaire vragen van de FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel) via de vertaler / door de klant. 

Je kan zich, zonder afspraak, melden aan het loket van de dienst Legalisaties van de FOD Justitie op dinsdag en donderdag, van 9 tot 12u

Indien je zich onmogelijk kan verplaatsen, kan je jouw documenten per post versturen naar:

FOD Justitie
Dienst Legalisaties en Parlementaire vragen
Waterloolaan 115 
1000 Brussel 

Opgelet!: vergeet niet om een lege envelop met de postzegel bij te voegen met het adres waarop de documenten dienen te worden teruggezonden.

De dienst is bereikbaar via legal@just.fgov.be  / 02 542 65 32 

Deze legalisatie is NIET nodig voor de Ambassade van de Russische Federatie in België.

Informatie inzake de apostille vind je hier terug: in het Nederlands, in het Russisch.