Taalanalyse
Analyse van een thuistaal van meertalige kinderen i.k.v. taaldiagnostiek

Waarom taalanalyse?

Wanneer een meertalig kind aangemeld wordt bij een logopedist is het belangrijk dat de logopedist de vaardigheden in elke taal van het kind onderzoekt.

Op die manier kan vastgesteld worden of er sprake is van taalachterstand in het Nederlands of een taalontwikkelingsstoornis waarbij problemen in elke taal optreden.

Een logopedist beheerst de verschillende thuistalen van meertalige kinderen niet. Daarom is samenwerking met een taalanalist nodig. Een taalanalist is in staat om de vaardigheden van het kind in de thuistaal te analyseren aan de hand van een video- en/of audio-opname (spontane taalgedrag tijdens het spel, vertellen van een verhaal...).

Op basis van het verslag van een taalanalist en het onderzoek van het Nederlands kan een logopedist een diagnose stellen en adviseren om de logopedische therapie al dan niet op te starten.

Voor wie?

Voor logopedisten die werken met meertalige kinderen.

Ouders van meertalige kinderen kunnen taalanalyse aanvragen via hun logopedist. 

Welke talen?

Ik ben opgeleid om taalanalyses in het Russisch uit te voeren.

Voor andere beschikbare talen kan je hier een kijkje nemen.

Hoe werkt het?

  • een logopedist maakt een video/audio-opname (5-7 min) van het kind in zijn moedertaal (zie hier meer info);
  • en bezorgt de opname aan mij met toestemming van de ouders en op een veilige manier (bv. via Google-drive, WeTransfer);
  • ik voer de taalanalyse uit:
  • transcriberen van een taalstaal, segmentering en interpunctie;
  • vertaling van elke uiting naar het Nederlands met behoud van fouten;
  • samen met de logopedist analyseren we het taalstaal (telefonisch / video-call);
  • op basis van deze analyse maak ik het verslag op en bezorg het per mail aan de logopedist.

Hoeveel kost het?

100 per taalanalyse (incl. transcriberen van een taalstaal, toevoegen van interpunctie, vertaling, analyse en verslag).


  • Ben je benieuwd naar verschillen en gelijkenissen tussen het Russisch en het Nederlands? Download gerust de contrastieve analyse onderaan:

  • Voor meer info over taaldiagnostiek bij meertalige kinderen bezoek www.taalbrug.be