Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door AD Language Support (J. P. Coppietersdreef 39 8200 Sint-Andries BE0681 476 765) verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@adlanguagesupport.be Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier onderaan: