Taalstoornis of normale meertalige taalontwikkeling? Taalanalyse brengt er duidelijkheid in!

24-09-2020

Taalontwikkeling van meertalige kinderen kan soms verschillend zijn van het parcours dat eentalige kinderen afleggen: jonge meertalige kinderen kunnen iets later starten met praten en minder woorden per taal kennen dan eentalige leeftijdsgenoten; de talen kunnen elkaar beïnvloeden wat tot ongewone zinsconstructies, woordgebruik en/of accent kan leiden (zogenaamde interferentie fouten); er kan een stille periode optreden waarbij het kind weigert te spreken in een nieuwe taal... Hoewel brengt meertaligheid heel wat voordelen met zich mee, is het soms niet eenvoudig om de normale verschijnselen van meertalige taalverwerving (die eigenlijk voorbijgaan als de talen voldoende zijn gestimuleerd) te onderscheiden van taalmoeilijkheden waarbij de hulp van een logopedist heel nuttig kan zijn.

De taalanalyse van een thuistaal kan er een antwoord op bieden. Want wanneer we ons zorgen maken over de taalontwikkeling van het meertalig kind, is het belangrijk om niet enkel zijn schooltaal (Nederlands), maar ook zijn thuistaal te onderzoeken. Want als er sprake is van taalmoeilijkheden, treden ze in alle talen van het kind op.

Omdat de logopedist onmogelijk alle talen van zijn meertalige klantjes kan beheersen, is er de samenwerking met een taalanalist nodig. De taalanalist beheerst de "nodige" taal en is opgeleid om een taalstaal, dat opgenomen is door de logopedist, te vertalen met behoud van eventuele fouten en dit samen met de logopedist te analyseren. Deze analyse helpt om een beter inzicht in de ontwikkeling van de thuistaal van het kind te krijgen. Als  de logopedist deze resultaten samenbrengt met de resultaten voor het Nederlands, wordt het duidelijker of het nodig is om de logopedische therapie op te starten.

Maak je je zorgen over de taalontwikkeling van (jouw) meertalig kind en denk je beroep op een logopedist te doen? Overleg met je logopedist de mogelijkheid om de taalanalyse van de thuistaal van het kind te onderzoeken.

Hier vind je meer informatie over wat de taalanalyse inhoudt en hoe je die via je logopedist kan aanvragen.

Veel succes! Daria Ashurova