De lang verwachte stempel:)

09-02-2021

We hebben er hard naar uitgekeken, uitblinkend in het uitoefenen van geduld.  En nu is het zo ver: de echte stempel voor de beëdigde vertaler die het legaliseren van de vertalingen bestemd voor België niet meer nodig maakt. Geen vervelende tochtjes meer naar de rechtbank of, zoals nu het geval is, spannend brievenverkeer met het Nationaal Register. 

Toch zolang de nodige uitvoeringsbesluiten er nog niet zijn, gaan we dit schitterend afdruk op de vertalingen plaatsen, en ze nog steeds door het National Register laten legaliseren. Nog wat oefenen in geduld...

P. S. Het is zover!

Vanaf 1/03/2021 krijgt het officiële stempel van de vertaler de legalisatiewaarde. Dit wil zeggen dat de vertalingen, bestemd voor gebruik in België, dienen niet meer gelegaliseerd te worden door de Rechtbank / Nationaal Register.

Vertalingen bestemd voor gebruik in het buitenland, worden naast de legalisatie met het officiële stempel van de vertaler, gelegaliseerd door de dienst Legalisaties en parlementaire vragen van de FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel) via de vertaler / door de klant.

-Daria-